Föreningen ansöker om bidrag hos resp. kommun för vår verksamhet
därför ber vi dig att lämna uppgifter på hur många uppdrag du har
i respektive kommun

Samtidigt får vi en uppdatering av dina övriga uppgifter.
Vi garanterar att dina uppgifter stannar hos oss!
Tack för ditt samarbete!

Namn:* 

Personnummer:* 10 siffror

Telefon:* 
E-mejl:*
Antal uppdrag och kommun/kommuner:
exempel:
3 Solna, 4 Sollentuna,
2 Täby, 3 Nacka o.s.v

Vi garanterar att dina uppgifter stannar hos oss!
Tack för ditt samarbete!