MEDLEMSKAP inkl försäkringar 320:-/år
Inkluderar försäkringarna: rättsskydd-, förmögenhet-,
överfall-, olycksfall- och krisförsäkringar när du är i ditt uppdrag.
På Årsmötet 2018 beslutades att medlemskap i föreningen även ska inkludera försärkingar.
Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställda.
Period t.o.m. 31/12 2019
Så snart vi registrerat din inbetalning träder ditt medlemskap och försäkringar ikraft.

PG 124 59 54-1 - ingen faktura eller inbetalningskort översändes.
Medlemskap inkl försäkringar 320:-
Medlemskap och försäkringar fr.o.m. 1 januari 2019
Försäkringar: 17:-/mån tillkommer om du vill teckna fr.o.m. nov 2018 t.o.m. mars 2019 för dig som är NY medlem eller medlem som inte tidigare tecknat försäkringar.
Namn:* 
Personnummer:* 
10 siffror

Ditt personnummer krävs för att försäkringarna ska gälla.
Adress:

Postnr:

Postadress:
Telefon:* 
E-mejl:*
God Man:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Förvaltare:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Ensamkommande barn:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Vi ansöker om bidrag hos resp. kommun för vår verksamhet därför behöver vi uppgifter på vilka kommuner du har ditt uppdrag i och hur många.
Vi garanterar att dina uppgifter stannar hos oss! Tack för ditt samarbete!

Annan info:
Fälten markerade med * måste vara ifyllda för att mailet ska nå fram till oss.
Fält som inte är relevanta för dig skriv 0.

Så snart vi registrerat din inbetalning träder ditt medlemskap och försäkringar ikraft.