MEDLEMSKAP
inkl försäkringar 320:-*/år
försäkringarna: rättsskydd-, förmögenhet-, överfall-, olycksfall- och kris-
som gäller när du är i ditt uppdrag.
På Årsmötet 2018 beslutades att medlemskap i föreningen även ska inkludera försärkingar.
Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställda.

Så snart vi registrerat din inbetalning träder ditt medlemskap och försäkringar ikraft.

PG 124 59 54-1 - ingen faktura eller inbetalningskort översändes.
Medlemskap inkl försäkringar 320:-
Medlemskap t.o.m. 31/12 2019 samt försäkringar fr.o.m. 1/4 2019 t.o.m. 31/3 2020.
Försäkringar: Ny medlem och tidigare medlem som INTE tecknat försäkring:
vill du teckna försäkringar som täcker fr.o.m. dags dato t.o.m 31/3 2019 tillkommer 17:-/mån. Då är du full ut försäkrad t.o.m. 31/3 2020
Namn:* 
Personnummer:* 
10 siffror

Ditt personnummer krävs för att försäkringarna ska gälla.
Adress:

Postnr:

Postadress:
Telefon:* 
E-mejl:*
God Man:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Förvaltare:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Ensamkommande barn:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Vi ansöker om bidrag hos resp. kommun för vår verksamhet därför behöver vi uppgifter på vilka kommuner du har ditt uppdrag i och hur många.
Vi garanterar att dina uppgifter stannar hos oss! Tack för ditt samarbete!

Annan info:
Fälten markerade med * måste vara ifyllda för att mailet ska nå fram till oss.
Fält som inte är relevanta för dig skriv 0.

Så snart vi registrerat din inbetalning träder ditt medlemskap och försäkringar ikraft.