320:-/år - inkluderar Medlemskap och Olycksfall t.o.m. 31/12 2019.
Försäkringar: ansvar-, förmögenhet-, rättsskydd-, kris- och överfallsförsäkring,
period 1/4 2019 - 31/3 2020 träder i kraft om olyckan inträffar i ditt uppdrag.

Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställda.

Så snart vi registrerat din inbetalning får du en bekräftelse och ditt
medlemskap och försäkringar träder ikraft.
Som medlem får du inbjudan till kostnadsfri utbildning, seminarier, föreläsningar,
subventionerade Konferensresor m.m.

PG 124 59 54-1 - ingen faktura eller inbetalningskort översändes.
Medlemskap inkl försäkring 320:-
Medlemskap och olycksfallförsäkring fr.o.m. din registreringsdag t.o.m. 31/12 2019
Ansvar-, förmögenhet, rättskydd-kris-, och överfall-: Period: 1/4 2019 t.o.m. 31/3 2020. Träder i kraft fr.o.m. din registreringsdag. 17:- tillkommer om du vill registrera dig även för mars månad 2019
Namn:* 
Personnummer:* 
10 siffror

Ditt personnummer krävs för att försäkringarna ska gälla.
Adress:

Postnr:

Postadress:
Telefon:* 
E-mejl:*
God Man:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Förvaltare:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Ensamkommande barn:*
Antal uppdrag
och i vilken kommun. Ex 2 Solna, 1 D-y, 3 Norrtälje, 1 Sigtuna
Vi ansöker om bidrag hos resp. kommun för vår verksamhet därför behöver vi uppgifter på vilka kommuner du har ditt uppdrag i och hur många.
Vi garanterar att dina uppgifter stannar hos oss! Tack för ditt samarbete!

Annan info:
Fälten markerade med * måste vara ifyllda för att mailet ska nå fram till oss.
Fält som inte är relevanta för dig skriv 0.