Anmälan till Konferensresa 15/5 2019
För att din anmälan ska godkännas måste vi be dig fylla i nedanstående formulär.
Kostnad: 400:- medlem / 700:- ej medlem till
PG 124 59 54-1
Din inbetalning måste vara registrerad på vårt konto senast 7/5
Anmälan är bindande!

OBS Ta med giltig ID-handling!

PG 124 59 54-1
Namn:* 

Födelseår:* 

Medlem 400 kr: 
Ej medlem 700 kr: 
Telefon:* 
E-mejl:*
Åker du buss, vilken hållplats stiger du på:*
Annan info:
Fälten markerade med * måste vara ifyllda för att mailet ska nå fram till oss.